ŁADOWANIE BUTLI

CENNIK ŁADOWANIA BUTLI

GAZ CENA
POWIETRZE  2 zł / 1 litr butli
EAN 22- EAN 31 3 zł / 1 litr butli
EAN 32 4 zł / 1 litr butli
EAN 33 – EAN 50 
4 zł / 1 litr butli
EAN 51 – EAN 80 5 zł / 1 litr butli
TLEN 5 zł / 1 litr butli
ARGON 10 zł / 1 litr butli
TRIMIX 36 gr / 1 litr HE

SERWIS SPRZĘTU

WYPOŻYCZALNIA
SPRZĘTU

ŁADOWANIE BUTLI

WYPŁYNIĘCIA WRAKOWE