MARGARETA

Pozycja:
54° 48’462 „N 
17° 39’034 „E

 Margareta

Przebieg służby:
Statek towarowy o napędzie mechanicznym z centralnie umieszczoną maszyną parową. Zbudowany został w 1890 roku, armator Rk&C Konigsberg. Statek służył do żeglugi kabotażowej pomiędzy Królewcem a Szczecinem. Zatopiony przez brytyjski okręt podwodny 4 października 1915 roku. Cała załoga została ewakuowana.
Wrak został odkryty w 1963 roku przez nurków PRO, jednak dopiero w lipcu 2000 roku archeologom z CMM udało się jednostkę zidentyfikować.

Wymiary:
Pojemność rejestrowa 417 BRT

Głębokości:
Najmniejsza głębokość na wraku 10 m
Głębokość na dnie 15 m