Ładowanie butli

Cennik ładowania butli

GAZ CENA
POWIETRZE  1zł / 1 litr butli
EAN32 1,5zł / 1 litr butli
EAN22 - EAN40  2zł / 1 litr butli
EAN50 3zł / 1 litr butli
EAN51 - EAN80 4zł / 1 litr butli
TLEN 4zł / 1 litr butli
ARGON 5zł / 1 litr butli
TRIMIX 20gr / 1 litr HE