Kurs Sternika Motorowodnego

Kurs na Sternika Motorowednego

SZKOLENIE NA STOPIEŃ STERNIKA MOTOROWODNEGO

 

Sternik motorowodny to podstawowy patent motorowodny, pozwalający samodzielnie prowadzić jednostki o napędzie mechanicznym nie tylko na śródlądziu ale także na wewnętrznych wodach morskich. Nie tylko jest wymagany prawnie, ale przede wszystkim potwierdza, że osoba, która go posiada, ma wystarczające umiejętności i wiedzę, aby w sposób bezpieczny i odpowiedzialny kierować motorówką lub skuterem wodnym  w żegludze śródlądowej i morskiej.

 

 

Sternik motorowodny– uprawnienia

  •  prowadzenie jednostek motorowodnych w tym skuterów wodnych, bez ograniczenia mocy silnika, po wodach śródlądowych.
  •  prowadzenie jednostek motorowodnych, bez ograniczenia mocy silnika, w tym skuterów wodnych,  o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu w porze dziennej. Wewnętrzne wody morskie w wypadku Polski to: Zalew Szczeciński, Zalew Wiślany oraz Zatoka Gdańska zamknięta linią Hel – Krynica morska.

 

Sternik motorowodny – wymagania

ukończony 14 rok życia
zdanie egzaminu
UWAGA – na kurs zapraszamy także osoby nie planujące podejścia do egzaminu, ale chcące uzyskać/poszerzyć umiejętności związane z motorowodniactwem!


Zakres szkolenia
Celem szkolenia jest opanowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej obejmującej między innymi: przepisy, budowę i obsługę motorówek, teorię manewrowania, locje śródlądową, ratownictwo, meteorologię, prace bosmańskie oraz manewrowanie motorówką. Ze względu na możliwość pływania także po wodach morskich – elementy locji morskiej, elementy Międzynarodowego Prawa Drogi Morskiej, elementy nawigacji. Program szkolenia dostosowany jest do wymogów egzaminacyjnych wynikających z rozporządzenia Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 

Termin i miejsce kursu

Szklenie rozpoczynamy w Sobotę 06.05 o godzinie 8.00 w siedzibie szkoły 4winds. Obejmować będzie część teoretyczną. Zajęcia Praktyczne odbędą się w niedzielę 07.05 r. 

 

Nasza kadra

Szkolenie prowadzić będą instruktorzy PZMWiNW, kapitanowie motorowodni o bogatym doświadczeniu dydaktycznym i metodologicznym. 

Uwaga. Wszyscy kursanci otrzymają dostęp do materiałów szkoleniowych znajdujących się na stronie internetowej www.4winds.pl

 

Egzamin

 Obejmować będzie wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne. Egzamin teoretyczny odbędzie się w formie testu wyboru składającego się z 75 pytań. Z pośród trzech podanych odpowiedzi do każdego pytania, będzie trzeba zaznaczyć jedną prawidłową. Egzamin praktyczny obejmować będzie manewrowanie jednostką motorowodną a w tym: cumowanie, odejścia od kei, zacieśniona cyrkulacja, manewr człowiek za burtą itp.

 

Koszt szkolenia:

550 pln

 

Koszt Egzaminu:

250 pln. Osoby do 26 roku życia uczące się 50% tej kwoty (konieczne okazanie ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej).

 

Koszt wystawienia Patentu

50 pln. Osoby do 26 roku życia uczące się 50% tej kwoty