RAID Sidemount Nurkowanie

 

RAID Sidemount Diver to nowoczesny program, który obejmuje wszystkie obecne procedury Sidemount odpowiednie do nurkowań jaskiniowych, technicznych i rekreacyjnych.

Sidemount, choć wynaleziony do nurkowania w jaskiniach, stał się bardzo popularną konfiguracją w nurkowaniu rekreacyjnym i technicznym. Pozwala na dłuższe nurkowania i zapewnia nurkowi zwiększony poziom redundancji dzięki nurkowaniu z dwoma niezależnymi butlami.

Program można łączyć z innymi programami RAID, aby „dostosować” się do potrzeb i aspiracji kursantów. Oznacza to, że Sidemount może być łączony z Open Water 20 lub z programem technicznym, wrakowym lub jaskiniowym. Jedynym wymogiem jest spełnienie wszystkich warunków wstępnych oraz spełnienie i przestrzeganie godzin i minimalnych standardów dla obu kursów.

Przegląd programu Sidemount

• Nurkowie mogą nurkować do maksymalnej aktualnej głębokości certyfikacji, ale nie mogą przekraczać głębokości 40 metrów.

• Nurkowie mogą używać:

 - Dwie poprawnie skonfigurowane butle Sidemount

 - Powietrze, nitroks, tlen i trimiks (jeśli obejmuje program kursu)

• END / EAD dla trimiksu nie może przekraczać 30 metrów.

• PO2 dowolnego użytego gazu nie może przekraczać 1,4.

• Nurkowie mogą wykonywać tylko nurkowania bezdekompresyjne.

• Podczas zarządzania gazem należy ściśle przestrzegać zasady jednej/trzeciej (lub jednej/szóstej, jeśli to konieczne).

 

KURS SIDEMOUNT RAID NIE JEST PROGRAMEM DEKOMPRESYJNYM I PROGRAMEM PRZESTRZENI ZAMKNIĘTYCH

Minimum programowe to 1 sesja w wodach zamkniętych (basen lub warunki baseno-podobne) i 2 nurkowania na wodach otwartych.

Minimalny czas w wodzie wynosi 1 godzinę w wodach zamkniętych i 3 godziny na wodach otwartych.

Jest to niezwykle elastyczny program który nie ogranicza się do jednego konkretnego stylu nurkowania sidemount. Dzięki temu program może być realizowany w każdym zakątku świata, pozwala instruktorom na korzystanie z filozofii sidemount Florydy lub Meksyku lub ich niewielkich modyfikacji.

RAID Sidemount Nurkowanie