Rescue diver

Rescue Diver

CEL KURSU

 • Kurs Nurka Ratownika jest ważnym i podstawowym krokiem, dla każdego płetwonurka, który chce rozwinąć swoje umiejętności poza poziom typowego nurkowania rekreacyjnego.
 • Kurs ten jest przeznaczony dla osób, które chcą rozwinąć konieczną wiedzę oraz umiejętności dla przeprowadzania efektywnych akcji ratunkowych, radzenia sobie z wypadkami nurkowymi, udzielania pierwszej pomocy oraz które, zamierzają zakwalifikować się na kursy Divemastera oraz wyższe 

 
WYMAGANIA 

 • Ukończone 15 lat (lub 12-15 lat dla stopnia Junior Rescue Diver)
 • Posiadać certyfikat AOWD lub równorzędny
 • Posiadać przeszkolenie w zakresie pierwszej pomocy – MFA
 • Własny sprzęt (lub wypożyczenie w naszym centrum) 

 
SZKOLENIE TEORETYCZNE 

 • Cztery wykłady z ratownictwa i pierwszej pomocy w wypadkach nurkowych,
 • Egzamin z teorii 


SZKOLENIE PRAKTYCZNE 

 • Dwanaście ćwiczeń ratowniczych w minimum pięciu sesjach nurkowych.


CZAS TRWANIA KURSU 

 • W systemie weekendym - 2 weekendy - 4 dni
 • Wieczorowo - 5 spotkań teoretycznych - 1 basen - 1 weekend nad jeziorem


UPRAWNIENIA

 • Nurkowanie z partnerem do głębokości 30 metrów (mieszcząc się w limitach bezdekompresyjnych) oraz możliwość uczestnictwa we wszystkich specjalizacjach nurkowych PADI, a także w kursie Divemaster lub ubiegać się o stopień Master Scuba Diver.


PRZEBIEG KURSU 


Kurs PADI Rescue Diver uczy postępowania w sytuacjach niebezpiecznych i procedur awaryjnych. Kurs ten składa się z 12 scenariuszy wypadków nurkowych od najprostszych do bardziej skomplikowanych obejmujących prowadzenie akcji poszukiwawczych w warunkach amatorskiego nurkowania. Kurs trwa 3 do 4 dni i obejmuje ćwiczenia praktyczne oraz zajęcia teoretyczne. 


Program kursu składa się z pięciu modułów: 

Moduł I 

 • Zajęcia teoretyczne: wprowadzenie oraz opis kursu, samopomoc oraz stres nurkowy.
 • Wody otwarte:
 
 • asystowanie płynąc oraz nie płynąc,
 • reakcja na spanikowanego nurka oraz problemy pod wodą (wyczerpanie i wynurzanie z alternatywnym źródłem powietrza)

  
Moduł II 

 • Zajęcia teoretyczne: pierwsza pomoc nurkowa (sprzęt i procedury)
 • Wody otwarte:
 
 • procedury w przypadku zaginionego nurka,
 • wynurzenie się z nieprzytomnym nurkiem.

  
Moduł III 

 • Zajęcia teoretyczne: radzenie sobie z wypadkiem (gotowość i postępowanie podczas wypadku) .
 • Wody otwarte:
 
 • sztuczne oddychanie w wodzie oraz zdejmowanie sprzętu podczas sztucznego oddychania


Moduł IV 

 • Zajęcia teoretyczne: uwarunkowania sprzętowe (typowe problemy i ich rozwiązywanie)
 • Wody otwarte:
 
 • sztuczne oddychanie w wodzie kontynuacja,
 • wynurzanie się oraz procedury pierwszej pomocy w wypadkach ciśnieniowych

  
Moduł V 

 • Zajęcia teoretyczne: powtórka i egzamin
 • Wody otwarte:
 
 • ćwiczenia wypadków nurkowych
 • Zmęczony nurek (dopłynięcie, ocena, kontakt, uspokajanie, asystowanie i transport, zdejmowanie sprzętu).
 • Nurek w panice (dopłynięcie, ocena, kontakt - pod lub na powierzchni, uwalnianie się).
 • Reakcja z brzegu lub łodzi (ratowany przytomny) (bez wchodzenia do wody, wejście do wody, techniki wyjścia).
 • Problemy pod wodą (wyczerpany nurek, brak powietrza)
 • Zaginięcie nurka - procedury - gdzie, kiedy, jak prowadzić poszukiwania
 • Wydobycie nieprzytomnego nurka - ćwiczenia z wynurzania , wyciąganie nieprzytomnego nurka
 • Nieprzytomny nurek na powierzchni - co najpierw, sztuczne oddychanie, ściąganie sprzętu
 • Wynoszenie nieprzytomnego nurka - oddychający - nie oddychający, techniki wynoszenia na brzeg i pomost
 • Wypadki związane z oddychaniem powietrzem pod ciśnieniem - pozycja, tlen, pomoc lekarska
 • Wody otwarte akcje ratownicze
 • Wypadek - poszukiwanie, organizacja poszukiwania zaginionej osoby
 • Wypadek nurkowy
 •  
 •   - Procedury
  • (członek ekipy) wynurza się i stwierdza, że stracił kontakt ze swoim partnerem
  • “Zaginiony nurek” ma zarówno głębokościomierz, jak i czasomierz, tak że niemożliwe jest dokładne ocenienie czasu i głębokości
  • Niewielkie lub raczej żadne wskazówki nie powinny być udzielane, gdyż to ćwiczenie ma sprawdzać gotowość i umiejętność przewidywania. Asystenci nie powinni udzielać żadnych informacji, chyba, że w kwestii bezpieczeństwa.
  • “Zagubionym nurkiem” powinien być raczej jakiś przedmiot niż osoba, jako, że bąbelki powietrza mogłyby zdradzić jego pozycję. Upewnij się, że studenci podczas ćwiczenia będą sobie zdawać z tego sprawę.
    - Kryteria oceny 
  • Czy zadania i polecenia były rozdysponowane wystarczająco szybko?
  • Czy rozdysponowano wszystkie wymagane zadania - role (poszukiwacze bąbli na powierzchni, nurkowie na powierzchni do rozpoczęcia poszukiwania i zaznaczenia punktu startowego poszukiwań, nurkowie ze sprzętem itp.) ?
  • Czy sposób / metoda poszukiwawcza była odpowiednia do terenu? Jeżeli nie, to dlaczego?
  • Czy poszukiwania były przeprowadzone w efektywny i wystarczający sposób. Jeżeli nie, to dlaczego?
  • Czy “ofiara” została odnaleziona? Jeżeli tak, to jak długo od zawiadomienia divemastera? Jeżeli nie, to jak długo trwały poszukiwania, do momentu aż divemaster “skontaktował się z przełożonymi”?
  • Jaka jest ogólna / końcowa ocena ćwiczenia?

 • Wydobycie, sztuczne oddychania, transport i zrzucenie sprzętu, wyjście, pierwsza pomoc
      - Procedury 

  • Nurek (członek ekipy) wynurza się, woła lub sygnalizuje wzywanie pomocy, a następnie znika pod wodą
  • “Ofiara” wraca na dno i przyjmuje nieruchomą pozycję, udając, że jest nieprzytomny (ciągle oddychając!) Studenci mają przyjąć, że “ofiara” nie oddycha.
  • Niewielkie lub raczej żadne wskazówki nie powinny być udzielane, gdyż to ćwiczenie ma sprawdzać gotowość i umiejętność przewidywania. Asystenci nie powinni udzielać żadnych informacji, chyba, że w kwestii bezpieczeństwa.
  • Studenci powinni zastosować odpowiednie techniki w celu:
   
     
                 
  •  
   • wynurzenia ofiary na powierzchnię
   • zastosować sztuczne oddychanie
   • przetransportować i zdjąć sprzęt
   • wyjść z wody z ofiarą
   • udzielić pierwszej pomocy
   • kontrolować otoczenie i wezwać pomoc
   
   
  - Kryteria oceny 
  • Czy problem został odpowiednio rozpoznany i oceniony?
  • Czy zadania i role były szybko rozdysponowane?
  • Czy rozdysponowano wszystkie wymagane zadania – role?
  • Czy techniki wynurzenia się z ofiarą były efektywne? Jeżeli nie, to dlaczego?
  • Czy sztuczne oddychanie było rozpoczęte natychmiast i było odpowiednio utrzymywane? Jeżeli nie, to dlaczego?
  • Czy zdejmowanie sprzętu przebiegało prawidłowo? Jeżeli nie, to dlaczego?
  • Czy technika wychodzenia była prawidłowa oraz efektywna dla danych uwarunkowań? Jeżeli nie, to dlaczego?
  • Czy zastosowano poprawne techniki udzielania pierwszej pomocy? Jeżeli nie, jak powinna ona przebiegać?
  • Czy otoczenie wypadku (inni nurkowie, gapie) było kontrolowane w wystarczającym stopniu? Jeżeli nie, co można było jeszcze zrobić?
  • Czy skontaktowano się z odpowiednimi jednostkami? (pogotowiem itp.)
  • Jak długo trwało to ćwiczenie?
  • Jaka jest ogólna końcowa ocena przebiegu tego ćwiczenia?
   
   

  Przed uzyskaniem certyfikatu kandydat musi ukończyć kurs resuscytacji i pierwszej pomocy Medic First Aid