Divemaster

Divemaster

CEL KURSU

 • Kurs PADI Divemaster jest przeznaczony do szkolenia wykwalifikowanego personelu nadzorującego zajęcia nurkowe. W tej roli Divemaster może sprawować nadzór nad ogólnymi zajęciami z nurkowania lub służyć jako przewodnik pod wodą. Divemaster może również spełniać ważne obowiązki jako asystent instruktora, a także może przeprowadzać nurkowania PADI Environmental Orientation (Orientacja w środowisku)

 
WYMAGANIA

 • Posiadać certyfikat PADI Advanced Open Water Diver lub równoważny 20 (dwadzieścia) udokumentowanych nurkowań potwierdzających zdobycie doświadczenia w następujących kategoriach: nurkowanie nocą, na głębokości oraz nawigacja
 • Posiadać certyfikat PADI Rescue Diver lub równoważny
 • Zaliczyć i mieć odnotowane co najmniej 60 nurkowań na wodzie otwartej (dokumentowanych w wykazie nurkowań).
 • Mieć 18 lat lub więcej (18 lat przed dniem rozpoczęcia kursu).
 • Być w dobrej fizycznej kondycji do nurkowania i przedstawić zaświadczenie na zatwierdzonym formularzu badań lekarskich, stwierdzające odbycie badań lekarskich w ciągu ubiegłego rok


własny sprzęt

 • płetwy, maskę, fajkę,
 • butle z automatem
 • kamizelkę ratunkowo-wypornościową,
 • alternatywne źródło powietrza,
 • manometr,
 • pas balastowy,
 • skafander nurkowy,
 • czasomierz, głębokościomierz, kompas,
 • nóż, oraz urządzenie sygnalizujące na wypadek awarii (np. gwizdek, rakieta świetlna).