Nitrox Diver

Nitrox Diver

CEL KURSU 
 

  • Kurs został opracowany z myślą o nurkach rekreacyjnych, aby zapewnić im większe bezpieczeństwo podczas nurkowań bezdekompresyjnych na głębokości od 12 do 39 metrów.
  • Kurs IANTD Nitrox Diver może być prowadzony jako niezależny kurs, lub może być połączony z kursem IANTD Advanced lub Speciality Diver.
  • Podczas kursu nurkowie uczą się jak bezpiecznie stosować mieszaniny Nitroksowe zawierające od 21% do 40% tlenu.

 
WYMAGANIA 
 

  • Kandydat musi posiadać podstawowy stopień nurkowy (np. PADI Open Water Diver, CMAS *, etc.)
  • Minimalny wiek 12 lat, osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców/opiekunów.

MATERIAŁY 

  • Podręcznik i Zeszyt Ćwiczeń

  
ZAKRES KURSU 
 

  • Wykłady z prezentacją slajdów prowadzone przez Instruktora oraz dwa nurkowania na mieszance Nitroksowej o zawartości tlenu od 24 do 40% (np. EAN 32 i EAN 36).

  
WYMAGANY SPRZĘT 
 

  • Taki sam jak w przypadku nurkowań rekreacyjnych