Advanced nitrox diver

Advanced nitrox diver

CEL KURSU

 

  • Kurs ten został opracowany, aby rozszerzyć wiedzę nurków na temat stosowania Nitroksu w nurkowaniu rekreacyjnym. Jego celem jest rozwinięcie umiejętności nurkowych oraz lepsze zrozumienia idei nurkowania z Nitroksem. Wprowadza stosowanie gazu dekompresyjnego o zawartości tlenu do 50%.

 
WYMAGANIA 

 

  • Kandydat musi posiadać stopień IANTD Nitrox Diver i IANTD Deep Diver oraz 15 zalogowanych nurkowań; lub posiadać równoważne doświadczenie i 50 zalogowanych nurkowań, w tym 10 nurkowań na głębokości pomiędzy 30 a 39 metrów.
  • Minimalny wiek 15 lat, osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców/opiekunów.

  
MATERIAŁY


 

  • Podręcznik i Zeszyt Ćwiczeń


ZAKRES KURSU

 

  • 4 nurkowania o łącznym czasie dennym wynoszącym 120 minut, w tym 2 nurkowania na głębokości pomiędzy 30 a 39 metrów.


WYMAGANY SPRZĘT

 

  • Taki sam jak w przypadku nurkowań rekreacyjnych, dodatkowo wymagana butla z gazem dekompresyjnym mocowana jako pony lub stage.